Stavba rodinného domu nebo vypořádání se sousedy

Pokud jste se rozhodli stavět domek, poté budete muset v první řadě získat základní podklad pro svůj projekt. Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Získáte tak podrobný plánek pozemku a samozřejmě i nejbližšího okolí. Teprve nyní můžete začít s dalším krokem, což jsou projekční práce. Projektant podle odborného vyhodnocení může poté velmi snadno navrhnout umístění objektu, ale i dalších sítí a náležitostí. Tím se samozřejmě dodrží vše podle platné legislativy a bez větších problémů se vše může dotáhnout do zdárného konce. Geodetické práce se samozřejmě provádí i v případě rozdělení pozemku se sousedy nebo vytyčení věcného břemene.

Malá ochutnávka geodetických služeb

Pokud bychom si představili, že geodetické služby zahrnují jen tento úkon, tak to je rozhodně jen malá ochutnávka jejich práce. Firma VISIONPLAN-3D nabízí mnohem více a to nejen pro veřejnost, ale rovněž i pro firmy a rozsáhlé objekty, více se dozvíte zde: https://www.visionplan.cz/. Kvalitní zpracování zaměření je rozhodně prioritou a oproti konkurenci vás může zaujmout i to, že zpracovatelské zaměření je využitelnější, obsáhlejší a dokonce i mnohem lépe vypracované. Což není divu, jelikož zde využívají moderní a velmi přesnou technologii. 

Posted in Nezařazené